Çorum’un Hıdırlık tepesinde bulunan üç adet sahabe türbesi bulunmaktadır. Bu sahabeler Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kereb-i Gazi olduğu rivayet edilir. Bunlardan birisi olan Kereb-i Gazi (r.a) türbesi en bilineni ve en çok ziyaret edilenidir. Sultan II.Abdülhamid zamanında Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın isteği üzerine Hıdır oğlu Hayrettin tarafından l889’da yaptırılan Hıdırlık Camii’nin yaklaşık 50mt batı yönünde yer almakta ve diğerlerinden ayrı bir bina içerisinde bulunmaktadır.
Her yıl Mayıs ayı içerisinde hıdırellez şenlikleri türbenin karşısında bulunan mesire alanında yapılır. Halk'ın çoğu gelin alma merasimlerinde, sünnet düğünlerinde burayı ziyaret ederek bu zat-ı muhtereme dualar eder.

Reklamlar

Kereb-i Gazi (R.a) Türbe taşında şöyle yazmaktadır;

Çorum'a geldiğinizde veya yolunuz düştüğünde mutlaka uğramanızı, ziyaret etmenizi ve bir dua etmenizi tavsiye ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here